پرده آخر جمعه‌ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

پرده آخر

پرده آخر

این برنامه سعی دارد با رفتن در محیط های تئاتری و ایجاد امكان متوازن برای همه طیف های تئاتری از نزدیك به بررسی مسائل تئار كشور بپردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
پرده آخر