ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سكه

ضرب سكه

با موضوع : كارآفرینی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف كمك به تحقق اقتصاد مقاومتی و پاسخ به سوالات اقتصادی مخاطبان

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
ضرب سكه