زیر رادیكال پنجشنبه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

زير راديكال

زیر رادیكال

زیر رادیكال

برنامه ای با محوریت نقد و بررسی عملكرد نظام آموزشی كشور با نكته آسیب شناسانه از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تا سند 2030

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
زیر رادیكال