بدون خط‌خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

بدون خط‌خوردگی

بدون خط‌خوردگی

رویدادها یا پدیدهای سیاسی و اجتماعی به عنوان یك مجموعه كلی از اجزا و واحدهای كوچكتری تشكیل یافته كه حكم آجرهای یك ساختمان را داشته و وقتی بر روی هم قرار گیرند ساختمان را به وجود می آورند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی