روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تكنیك تسكین برای افزایش درد

مانند قرص مسكن عمل می‌كند. در چند دقیقه اول شما را آرام می‌كند اما به سرعت دردها بر می‌گردد.

این مساله را در اعتراض های خیابانی می شود دید. رسانه می گوید راه حل مشكل این است كه در خیابان فریاد بزنی شاید آن شب پوشش خبری اعتراض برای مخاطب خوشایند باشد اما تازه او می خواهد دردهای بیشتری به تو بدهد. دستگیری مهاجمان خرابكار را تبدیل به خبر دردناكی برای فرد معترض می كند و از او می خواهد واكنش جدیدی داشته باشد تا آرام شود.

این روند چرخشی ادامه دارد. در مرحله بعد از او می خواهد متن های تند علیه حقوق بشر و زندانیان سیاسی بنویسد تا آرام شود. این شگرد رسانه ای به نوعی اعتیادآور هم هست و مخاطب را همیشه در حالت جستجوی آرامش نگه  می دارد، اعتراض به موضوع جدید و واكنش های جدیدتر... اینجا از شگرد مهمی استفاده می شود كه به آن ” تسكین برای افزاش درد “ می گویند.

1401/04/07
|
12:26
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها