روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تكنیك آرامش سخت

برخی فكر می كنند برای یك رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت این است كه مردم معترض به میانه خیابان بیاورد اما واقعیت آن است كه مهمترین موفقیت برای آنها ، آن است كه مخاطب را عنوان یك كنشگر همسوی خود تبدیل كند.

برخی فكر می كنند برای یك رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت این است كه مردم معترض به میانه خیابان بیاورد اما واقعیت آن است كه مهمترین موفقیت برای آنها ، آن است كه مخاطب را عنوان یك كنشگر همسوی خود تبدیل كند. به عبارتی از فرد یك خبرنگار افتخاری بسازد ، در برنامه های زنده دو طرفه این منفعت ایجاد می شود. اینجا از شگردی استفاده شده كه اصطلاحا ” آرامش سخت “ گفته می شود.

برای اینكه رسانه بتواند یك فرد معمولی را به واكنش همسو تبدیل كند ابتدا باید او را در اوج استرش و هیجان منفی نگه دارد ، تصویر منفی از جامعه بهترین راه است. بعد از آن فرد برای رهایی و اصطلاحا آرامش دست به كاری می زند كه رسانه می خواهد ، تهیه فیلم های اعتراض با گوشی همراه یا تماس های پر هیجان و اعتراض به برنامه زنده... این شیوه مخاطب را به آرامش سختی می رساند كه مطلوب رسانه های بیگانه است.

1400/12/07
|
12:49
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها