روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تكنیك تپه‌های متحرك ـ سازه‌های ثابت

جابجا كردن اهم و مهم در رسانه های بیگانه فراوان دیده می شود، اینجا یك شگرد رسانه ای اتفاق می افتد كه بسیار آرام ذهن مخاطب را درگیر می كند كه اصطلاحا به آن ”تپه های متحرك ـ سازه های ثابت“ می گویند.

موشك های حماس، گنبد آهنین اسراییل را فلج كرده است ، اقتدار پوشالی صهیونیست ها فرو می ریزد و برای افكار عمومی جهان روشن می شود كه این دولت غاصب چقدر ضعیف است اما در رسانه های فارسی زبان خبر طور دیگر روایت می شود، اصل ماجرا كه نشان دادن ضعف صهیونیست هاست دیده نمی شود و مسیر خبر به سمت دیگری می رود.

اینجا یك شگرد رسانه ای اتفاق می افتد كه بسیار آرام ذهن مخاطب را درگیر می كند كه اصطلاحا به آن ”تپه های متحرك ـ سازه های ثابت“ می گویند. جابجا كردن اهم و مهم در رسانه های بیگانه فراوان دیده می شود. ایران واكسن تولید می كند و جزو 6 كشور اول این علم پیشرفته می شود اما هیچ گونه پیامی در راستای این موفقیت شنیده نمی شود انگار خبر اصلی كمبودها و تردیدهاست. با این روش همیشه جای خبر اصلی با حاشیه ها عوض می شود.

1400/12/16
|
08:00
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها