امواج شبهه یكشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

امواج شبهه

تغییر نوع مصرف رسانه!

در این قسمت از برنامه امواج شبهه به تاثیر شبكه‌های ماهواره‌ای بر رفتار اجتماعی افراد و مخاطرات پدیده انسان‌رسانه پرداخته شد.

تهیه كننده: سیده فاطمه شعار
كارشناس مجری: مصطفی صادقی

1401/11/01
|
12:30
دسترسی سریع
امواج شبهه