آوای قانون سه‌شنبه‌ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

شروط واگذاری قیومیت فرزند به مادر!

فـریبا شیـرازی (مشاوره حقوقی) در برنامه آوای قانون؛ عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد و توانایی مالی را از شروط اصلی واگذاری قیومیت فرزند به مادر، پس از فوت پدر برشمرد.

برنامه آوای قانون | سه‌شنبه و چهارشنبه | ساعت: 11:00
تهیه كننده: نادر بنی صفار

1400/11/03
|
13:05
دسترسی سریع
آوای قانون