ضرب سكه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

مفاهیم اصلی اقتصاد هوشمند

برنامه ضرب سكه با موضوع كاربرد اقتصاد هوشمند در كاهش هزینه ها و شفاف سازی

با حضور :
دكتر حمیدرضا احمدیان (مدیركل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

1398/09/18
|
09:29
دسترسی سریع
ضرب سكه