كتاب قانون هر روز از ساعت 9:25 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

كتاب قانون

اصل 116 قانون اساسی

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌كند.

1403/03/14
|
08:26
دسترسی سریع
كتاب قانون