روایت رنگ‌ها هر روز از ساعت 11:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو گفت و گو

روايت رنگ‌ها

تكنیك اتاق فلزی سقف گرم كف سرد

این روزها كنكور یكی از سخت‌ترین مراحل زندگی جوانان ایرانی است،راهی سخت برای پیشرفت!این هیجان و استرس دانش آموزان و خانواده ها می تواند برای رسانه های بیگانه یك فرصت باشد درست در زمانی كه بتوانند در اوج رقابت دانش آموزان آنان را ناامید كنند.

درست مانند حالتی است كه پاهای شما سرد است و توان حركت ندارد ناگهان سرتان داغ می شود و امكان تحلیل ندارد. این شگرد رسانه ای كه به عنوان ” اتاق فلزی ـ سقف گرم ـ كف سرد “ معروف شده است در شبكه های بیگانه بسیار استفاده می شود.

اصولا هر نوع تبعیض در جامعه و هر نوع بی عدالتی می تواند نهاد پاك انسان را تحت تاثیر قرار دهد، اما ضریب دادن به این مفهوم و آن را اصل زندگی و سرنوشت قرار دادن، یك شگرد كاملا رسانه ای است. رسانه های بیگانه بسیار تلاش دارند این حس متضاد را در جامعه به اوج برسانند.

1401/04/11
|
08:00
دسترسی سریع
روایت رنگ‌ها