رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رویداد| 19شهریور

رویداد| 19شهریور

1399/06/19
|
13:49

با موضوع نگاهی به پدیده دو تابعیتی ها در بدنه مدیریتی كشور- تشدید تحریم ها، بلوف آمریكایی- خیز اعتراضها علیه بی عدالتی در آمریكا- ظرفیت های نظارتی برای برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس- اختلافات خونین در میان مخالفان مقاوت در لبنان اخبار دنیای بین الملل- با سخگویان: برنامه ها و فعالت های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)- ماجرای دپوی خودروها در برخی پاركینگ ها و دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو

دسترسی سریع
رویداد