رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رویداد | شنبه 29 آبان

سناریوی جدید منطقه ای انگلیس در تروریست خواندن حماس- ویژه هفته بسیج، بررسی برنامه های بسیج سازندگی- همراه با سخنگویان، بررسی برنامه های كمیسیون انرژی مجلس از جمله پیگیریها برای عدم ایجاد مشكل در تامین سوخت برای فصل سرما

1400/08/30
|
11:39

با حضور محمدجواد طالبی(تهیه كننده)، سید حامد حسینی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر سید رضا صدرالحسینی(كارشناس مسائل غرب آسیا)، سردار زهرایی(رئیس سازمان بسیج سازندگی)، مصطفی نخعی(سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس)، دكتر كاظم جلالی(سفیر ایران در روسیه) و دكتر شیخ عطار(از دیپلمات های باسابقه كشورمان)

دسترسی سریع
رویداد