ارغنون پنجشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

ارغنون | پنجشنبه 1 دی

لزوم امر پژوهش در فن موسیقی، موسیقی جاز

1401/10/07
|
17:44

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، رضا مهدوی(كارشناس مجری) و امیر شهابی(پژوهشگر و مدرس موسیقی)

دسترسی سریع
ارغنون