هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

هاشور| 17خرداد

هاشور| 17خرداد

1399/03/17
|
15:35

معضلات حاشیه نشینی و نحوه صحیح برخورد با آن با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، دكتر پوریا هادی پور(كارشناس مسائل اجتماعی و علوم انسانی) و كامبیز احمد علیزاده(كارشناس مدیریت بحران) و ارتباط تلفنی با ابراهیم زاده(مخاطب)

دسترسی سریع
هاشور