تنگه احد هر روز از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

تنگه احد

تنگه احد | 14 بهمن

جنگ تركیبی، هوش مصنوعی، جریان سازی(با تاكید بر بررسی جنگ تركیبی و رسانه ای دشمن)

1402/11/15
|
9:1

با حضور زهرا بحریه(تهیه كننده)، مجید قنبری(كارشناس مجری)، دكتر حسین مطلبی(متخصص هوش مصنوعی و سایبر، مشاور و دبیر شورای عالی فضای مجازی) و دكتر محمد هادی بكایی(معاون مركز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی)

دسترسی سریع
تنگه احد