تنگه احد هر روز از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

تنگه احد

تنگه احد | یكشنبه 3 بهمن

تنگه احد | یكشنبه 3 بهمن

1400/11/05
|
10:23

با حضور زهرا بحریه(تهیه كننده)،فاطمه حسن پور(كارشناس مجری)

دسترسی سریع
تنگه احد