چشم و چراغ سه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

چشم و چراغ| 2اردی بهشت

چشم و چراغ| 2اردی بهشت

1399/02/07
|
8:12

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) دكتر ندا رفیع زاده(پژوهشگر امور سالمندان) مهندسی محیط برای سالمندان

دسترسی سریع
چشم و چراغ