خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

خیابان فرصت | 29 اردیبهشت

خیابان فرصت | 29 اردیبهشت

1399/02/31
|
10:48

با موضوع چرا تنها 5 درصد از ظرفیت دانشگاهها در صنعت خودرو استفاده میشود؟ با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش خیابان همراهی)، مهندس آرش محبی نژاد(دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو كشور)، دكتر مجتبی نظری(سخنگوی و رئیس تحقیقات شركت كروز) و ارتباط تلفنی با مهندس حسین ناجی(عضو شورای رقابت)، دكتر جعفر قادری(نماینده منتخب مجلس یازدهم) و دكتر ابوالفضل خلخالی(عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت)

دسترسی سریع
خیابان فرصت