خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

خیابان فرصت| 19خرداد

خیابان فرصت| 19خرداد

1399/03/20
|
14:30

چالش پایان نامه فروشی و مقاله های دكتری با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، دكتر رضا روستا آزاد(رئیس سابق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) محمدرضا ابن الدین حمیدی(جانشین بسیج اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسینع) و ارتباط تلفنی با محمدهادی فضلعلی(كارشناس حقوقی قضایی و رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر)، دكتر رحیم پیلوار(استادیار دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص در حوزه مالكیت فكری) و دكتر مهدی اسماعیلی(نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم)

دسترسی سریع
خیابان فرصت