خیابان فرصت دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

خيابان فرصت

خیابان فرصت| 22 مهر

خیابان فرصت| 22 مهر

1398/07/23
|
15:29

خیابان فرصت با موضوع پارك های علم و فناوری، ضرورت ها و چشم اندازها با حضور حسینی ارجمند(تهیه كننده) شریف نیا(كارشناس مجری) یاشار بهمند(سردبیر بخش تكنولوژی "آی تی") دكتر سیدحسین حسینی لواسانی(رئیس مركز رشد دانشگاه خوارزمی) دكتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری(معاون فناوری پارك علم و فناوری)

دسترسی سریع
خیابان فرصت